Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie

Praca zbiorowa pod redakcją Macieja M. Sysły

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Informatyka +, którego celem jest podniesienie kompetencji informatycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz przybliżenie im akademickich form kształcenia, takich jak wykład i warsztaty. Zajęcia w projekcie są adresowane głównie do uczniów uzdolnionych informatycznie w tym sensie, że przejawiają większe niż przeciętne zainteresowania i umiejętności informatyczne.

ISBN 978-83-921270-3-1

Spis treści