Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

O Akademickiej Serii WWSI

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jest wydawcą Akademickiej Serii WWSI, pod nazwą INFORMATYKA I TELEKOMUNIKACJA. W ramach serii są sukcesywnie publikowane książki z dziedziny informatyki i telekomunikacji (ICT) zarówno w jej aspekcie praktycznym (ang. IT), jak i teoretycznym (ang. Computer Science), a także książki, z obszaru szeroko rozumianych zastosowań technologii informatycznych.

Wydawcy zależy, aby seria była dostępna dla jak największego kręgu osób zainteresowanych. W związku z tym, wszystkie książki wydawane w ramach serii są  dostępne w formule zasobów otwartych. Mamy przy tym nadzieję, że książki wydawane przez nas znajdą dla siebie godne miejsce wśród polskiej literatury fachowej, przydatnej w kształceniu informatyków oraz wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z obszaru ICT. 

Redakcja: Zenon Gniazdowski (red. naczelny)

Rada Programowa: dr inż. Dariusz Chaładyniak, dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, dr inż. Ewa Figielska, prof. dr hab. inż. Bogdan Galwas, dr hab. inż. Zenon Gniazdowski, dr hab. Michał Grabowski, dr inż. Robert Janowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łuba, dr hab. inż. Marian S.Stachowicz, prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki, prof. dr hab. inż. Oleg Zaikin (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski.

Wydawca:
Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
ul. Lewartowskiego 17, 00-169 Warszawa
www.wwsi.edu.pl
redakcja@wwsi.edu.pl