Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Książki Akademickiej Serii WWSI

Najnowsza książka wydana w ramach Akademickiej Serii WWSI

Podstawy telekomunikacji mikrofalowej

Bogdan Galwas

Podręcznik Podstawy telekomunikacji mikrofalowej wprowadza do obszaru wiedzy o technikach transmisji informacji z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w pasmach radiowych, w zakresach długości fal od kilometrów do milimetrów. Cechą charakterystyczną tych pasm jest wykorzystanie tranzystorów do realizacji podstawowych funkcji systemów radiokomunikacji, jakimi są generacja, modulacja i wzmacnianie sygnałów…

ISBN 978-83-952678-4-0

Dotychczas wydane książki