Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Podstawy algorytmiki. Zastosowania informatyki

Redaktor merytoryczny: prof. dr hab. Maciej M. Sysło

Zgodnie z założeniami, projekt Informatyka+ -ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) ma na celu podniesienie poziomu kluczowych kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie informatyki i jej zastosowań, niezbędnych do dalszego kształcenia się na kierunkach informatycznych i technicznych lub podjęcia zatrudnienia, oraz stworzenie uczniom zdolnym innowacyjnych możliwości.

ISBN 978-83-921270-4-8

Spis treści