Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Homo Informaticus

Redakcja naukowa Maciej M. Sysło

I TY możesz stać się Homo informaticus – człowiekiem rozumiejącym informatykę, Biologicznie, człowiek to Homo sapiens – istota myśląca. Rozwój przemysłu w XIX wieku doprowadził do pojawienia się Homo faber – człowieka pracującego, kształtującego otoczenie i panującego nad nim za pomocą różnych narzędzi fizycznych, jako przeciwność Boga Twórcy – Deus faber, i w opozycji do Homo ludens – człowieka bawiącego się, zainteresowanego rozrywką, spędzającego głównie czas wolny …

ISBN 978-83-921270-6-2

Spis treści