Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Podstawy telekomunikacji optofalowej

Bogdan Galwas

Podstawy telekomunikacji optofalowej są książką wprowadzającą do rozwiniętego w ostatnich 40 latach obszaru wiedzy i techniki służących transmisji informacji. Cechą charakterystyczną tych technik jest wykorzystanie fal elektromagnetycznych z zakresów pasm optycznych: bliskiej podczerwieni i widzialnego. Techniki skupione najpierw na doskonaleniu światłowodu kwarcowego jako linii transmisyjnej długiego dystansu, rozwinęły się w wielu kierunkach…

ISBN 978-83-952678-0-2

Spis treści