Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Ewaluacja i organizacja projektów informatycznych w kontekście wybranych modeli i metod

Redakcja naukowa: Piotr Zaskórski, Waldemar Łabuda

Publikacja stanowi kontynuację monografii z roku 2015, zatytułowanej „Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów”. Niniejsza publikacja przygotowana została również z udziałem dyplomantów WWSI na podstawie ich prac magisterskich oraz indywidualnych wyników badań redaktorów profilujących tę pozycję i procesy dyplomowania. Skoncentrowano się na wybranych, mierzalnych atrybutach projektu informatycznego i procesu projektowania. Omówiono odpowiednie działania operacyjne, kierownicze i wspomagające.

ISBN 978-83-952678-3-3

Spis treści