Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Wybrane zagadnienia ewaluacji i walidacji projektów

Zespół Dyplomantów pod kierunkiem i redakcją naukową Piotra Zaskórskiego

Jednym z ważnych celów każdej organizacji jest jej doskonalenie i projektowanie oraz implementacja nowych rozwiązań. Projektowanie zaliczane jest do obszaru działalności podstawowej każdej organizacji. Zapewnienie właściwych rozwiązań wymaga stosowania adekwatnych narzędzi i wiedzy zorientowanej na ich sukcesywną ewaluację i walidację, co z natury jest zagadnieniem wielowymiarowym.

ISBN 978-83-92-1270-7-9

Spis treści